0909808613

Hình ảnh trong ngày hội Kids Music Together

Đây là một số hình ảnh các học viên của Trường Âm Nhạc Việt Thanh tham gia biểu diễn văn nghệ trong ngày hội KIDS MUSIC TOGETHER.Từ Khóa: dan guitar taylor, dan guitar fender, dan guitar dien, hoc dan guitar