0909808613

Những danh ngôn hay về âm nhạc

Âm nhạc là sự câm lặng giữa những nốt nhạc

Music is the silence beetwen the notes
Beethoven 


Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào cõi trái tim sâu thẳm của con người
It is music’s lofty mission to shed light on the depths of the human heart.
Robert Schumann


Âm nhạc là cách cảm xúc trở thành âm thanh
Music is what feelings sound like.
 Khuyết danh


Những người cùng nhau tạo ra âm nhạc không thể trở thành kẻ thù, ít nhất cũng trong khi điệu nhạc chưa kết thúc
People who make music together cannot be enemies, at least while the music lasts.
Paul Hindemith


Ở đâu có con người, ở đó có tiếng hát. Trên mặt đát, trần gian này, tiếng hát nhắc nhở ta một điều giản dị: Tôi hát là tôi hiện hữu
Trịnh Công Sơn 


Tôi thường nghe thấy âm nhạc giữa trung tâm của tiếng ồn
I frequently hear music in the heart of nois
George GershwinNếu bạn nhìn đủ sâu, bạn sẽ thấy âm nhạc; trái tim của thiên nhiên là âm nhạc ở khắp nơi
If you look deep enough you will see music; the heart of nature being everywhere music.
Thomas Carlyle


Âm nhạc là nhà hòa giải giữa cuộc sống thể xác và đời sống tâm linh
Music is mediator between spiritual and sensual life.
Beethoven Họa sĩ biến thơ thành tranh, nhạc sĩ biến tranh thành âm nhạc
The painter turns a poem into a painting; the musician sets a picture to music.
Robert SchumannTừ Khóa: dan guitar taylor, dan guitar fender, dan guitar dien, hoc dan guitar