0909808613

Đệm hát Guitar ” Thằng Cuội”

“Thằng Cuội” là bài hát nằm trong album nhạc phim “ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ. Đây là bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ như đưa người nghe trở về với khoảng không gian tuổi thơ đầy hồn nhiên, tinh nghịch. Bài hát gợi lên khung cảnh thôn quê Việt Nam tuy nghèo nhưng vẫn thể hiện đâu đó niềm vui của những người dân nghèo từ trong cuộc sống lao động của họ1. Bóng [G] trăng trắng ngà có [Bm] cây đa to
Có [D] thằng cuội già ôm một mối [G] mơ
Lặng [G] im ta nói cuội [Bm] nghe
Ở [C] cung trăng [D] mãi làm [G] chi
Bóng [G] trăng trắng [Em] ngà có [Bm] cây đa to
Có [C] thằng cuội [D] già ôm một mối [G] mơ


2. Gió [G] không có nhà, gió [Bm] bay muôn phương
Biền [D] biệt chẳng ngừng trên trời nước [G] ta
Lặng [G] nghe trăng gió bảo [Bm] nhau
Chị [C] kia quê [D] quán ở [G] đâu
Gió [G] không có [Em] nhà, gió [Bm] bay muôn phương
Biền [C] biệt chẳng [D] ngừng trên trời nước [G] ta


3. Các [G] con dế mèn suốt [Bm] trong đêm khuya
Hát [D] xẩm không tiền nên nghèo xác [G] xơ
Đền [G] công cho dế nỉ [Bm] non
Trời [C] cho sao [D] chiếu ngàn [G] muôn
Các [G] con dế [Em] mèn suốt [Bm] trong đêm khuya
Hát [C] xẩm không [D] tiền nên nghèo xác [G] xơ

[C] [G] [D] [G]
[C] [G] [D] [G]


4. Sáng [G] rơi xuống đời, sáng [Bm] leo lên cây
Sáng [D] mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống [G] đây
Cùng [G] trông ánh sáng cười [Bm] vui
Chị [C] em ta [D] hãy đùa [G] chơi
Sáng [G] rơi xuống [Em] đời, sáng [Bm] leo lên cây
Sáng [C] mỏi chân [D] rồi, sáng ngồi xuống [G] đây


5. Các [G] em thích cười muốn [Bm] lên cung trăng
Cứ [D] hỏi ông trời cho mượn cái [G] thang
Mười [G] lăm tháng tám trời [Bm] cho
Một [C] ông trăng [D] sáng thật [G] to
Các [G] em thích [Em] cười muốn [Bm] lên cung trăng
Cứ [C] hỏi ông [D] trời cho mượn cái [G] thang

Các [G] em thích [Em] cười muốn [Bm] lên cung trăng
Cứ [C] hỏi ông [D] trời cho mượn cái [G] thang
Từ Khóa: dan guitar taylor, dan guitar fender, dan guitar dien, hoc dan guitar