0909808613

Học thanh nhạc tại Trường Âm Nhạc Việt Thanh

Học thanh nhạc là học những gì? Tại sao nên đi học thanh nhạc tại trường Âm Nhạc Việt Thanh?

Ca hát là bộ môn nghệ thuật kết hợp giữa ngôn ngữ và âm nhạc, gọi là thanh nhạc.
Giọng hát con người được xem như là “nhạc khí sống” quý báu hơn tất cả các loại nhạc cụ khác. Vì ngoài âm thanh cao, bổng, trầm lắng, cường độ mạnh, nhẹ… Giọng hát con người còn có thể phát ra tiếng, ra lời: chính nhờ ngôn ngữ mà tiếng hát có sức biểu hiện, có khả năng diễn đạt tình ý cách hiệu quả hơn trên tâm hồn của người nghe, có tính giáo dục cao về nhiều phương diện.


Ngôn ngữ làm cho âm nhạc được cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, nên dễ đi sâu vào mọi tầng lớp xã hội. Học thanh nhạc nhờ đó mà trở thành bộ môn nghệ thuật có tính đại chúng cao nhất.


Ngoài ra giọng hát con người còn có thuận lợi là bất kỳ lúc nào và nơi nào cũng có thể dùng đến được: Ai cũng có “Nhạc khí sống” và hầu như ai cũng hơn kém sử dụng nó một cách dễ dàng: Đơn ca, tốp ca, đồng ca hay hợp ca, tất cả đều ở trong tầm tay của mọi người.


Tuy có những điều thuận lợi vượt trội như thế nhưng so với các nhạc khí khác, giọng hát cũng có những giới hạn khiêm tốn của nó.

Âm vực giọng hát giới hạn hơn rất nhiều nhạc khí: giọng hát con người, cả nam lẫn nữ nối lại, cũng chỉ hát được khoảng 4 bát độ (gọi là bốn bát độ hợp ca).

Giọng hát dễ bị ảnh hưởng bởi mọi diễn biến tâm sinh lý của người hát (lo sợ, bệnh tật, thời tiết …)

Ngoài những quy luật chung về âm thanh, về kỹ thuật âm nhạc, về thẩm mỹ … giọng hát còn bị chi phối bởi quy luật về ngôn ngữ và về phong cách diễn xướng của từng dân tộc. Do vậy, khi tham gia một khóa học thanh nhạc tại trường âm nhạc hoặc trung tâm âm nhạc, các học viên sẽ được giáo viên thanh nhạc hướng dẫn theo phương pháp: một là học kỹ thuật thanh nhạc qua các bài học luyện thanh, hai là học cách xử lý ngôn ngữ riêng cho từng dân tộc.

Do đó giọng hát cần được rèn luyện từng ngày để có thể cải thiện chất giọng trở nên hay hơn, có tình cảm hơn.

 

>> Vì sao nên học Thanh nhạc tại Trường Âm Nhạc Việt ThanhTừ Khóa: dan guitar taylor, dan guitar fender, dan guitar dien, hoc dan guitar