0909808613

Lí thuyết guitar cơ bản

Chương trình này dành cho cả hai bộ môn acoustic guitarelectric guitar trong bước khởi đầu (Initial Stage – Step 1)bước căn bản (Preliminary Grade – Step 2).


Kết thúc Step 2 này, học viên có thể chọn một trong 3 bộ môn guitar (acoustic guitar – electric guitar – bass guitar) để bước vào bậc đào trung cấp dài hạn bao gồm 8 grade.


Học acoustic guitar hoặc electric guitar cũng chính là học hòa tấu
. Vì vậy, trong tất cả các bài tập cũng như tiểu phẩm, giáo viên cần tổ chức song tấu, tam tấu… với học viên theo hướng dẫn trong giáo trình.

 

Một số bài trong Step 1 và Step 2

hoc dan guitar co ban

ly thuyet guitar co banTừ Khóa: dan guitar taylor, dan guitar fender, dan guitar dien, hoc dan guitar