0909808613

Các loại nhạc cụ trong giàn nhạc cổ điển

Dàn nhạc cổ điển là sự kết hợp giữa nhiều loại nhạc cụ để tạo ra một tổ hợp âm thanh. Các loại nhạc cụ trong dàn nhạc cổ điển được chia thành 4 nhóm chính: bộ dây, bộ gỗ, bộ đồng và bộ gõ.


Tuy nhiên sự phân loại này chỉ mang tính quy ước tương đối. Hiện tại vẫn còn một số nhạc cụ gặp rắc rối trong việc phân chia. Ví dụ, với đàn piano, ta có thể xếp nó vào bộ dây vì chính dây đàn tạo ra âm thanh, nhưng một số người lại xếp nó vào bộ gõ bởi vì nó phát ra âm thanh nhờ vào việc gõ vào các phím đàn. Đến nay người ta vẫn còn chưa thống nhất về chuyện này, đây vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Thế nên các loại nhạc cụ có bàn phím được xếp vào một nhóm riêng, nhóm keyboard.


Bộ dây (Strings) gồm có: violin, viola, cello, double-bass. Đây là 4 nhạc cụ dây chủ yếu của dàn nhạc cổ điển. Ngoài ra còn những nhạc cụ dây khác như harp, guitar…

 


Bộ gỗ (Woodwinds) gồm có: flute, oboe, clarinet và bassoon. Ngày nay nhiều nhạc cụ trong bộ gỗ được hiện đại hóa và làm bằng kim loại nhưng theo như truyền thống nó vẫn thuộc về phân nhóm cũ.Bộ đồng (Brass) gồm có: French horn (kèn săn), trumpet, trombone và tuba.

 


Bộ gõ (Percussions) gồm tất cả những gì có thể gõ vào để tạo ra âm thanh.

 


Keyboard: xếp vào nhóm này là các nhạc cụ được chơi bằng cách gõ/nhấn vào bàn phím–clavichord, harpsichord, piano, organ.

 Từ Khóa: dan guitar taylor, dan guitar fender, dan guitar dien, hoc dan guitar