0909808613

Sheet piano: Một Nhà (Da Lab)

Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời..


Sheet piano: Một Nhà (Da Lab)


DOWNLOADTừ Khóa: dan guitar taylor, dan guitar fender, dan guitar dien, hoc dan guitar