0909808613

Sheet piano: Giữ em đi

Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người. 

Vì em cũng đang lạc lối.

Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.

Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.

Giữ em đi và nói.. yêu em.


Sheet piano: Giữ em điDOWNLOADTừ Khóa: dan guitar taylor, dan guitar fender, dan guitar dien, hoc dan guitar