0909808613

Sheet piano: Âm thầm bên em (Sơn Tùng MTP)

Khi bên em thấy điều chi?
Khi bên anh em thấy điều gì?
Nước mắt rơi gần kề làn mi
Chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân tình
Gió mang em rời xa nơi đây…

Khi xa anh em nhớ về ai?
Khi xa anh em nhớ một người
Chắc không phải một người như anh
Người từng làm em khóc, người từng khiến em buồn
Buông bàn tay, rời xa lặng thinh bước đi…


Sheet piano: Âm thầm bên em (Sơn Tùng MTP)


DOWNLOADTừ Khóa: dan guitar taylor, dan guitar fender, dan guitar dien, hoc dan guitar