0909808613

 • 270_TIEU_HOC

  Hòa tấu trong học đường

  HÒA TẤU TRONG HỌC ĐƯỜNG Là chương trình giúp các trường học mở các khóa đào tạo nhạc cụ có bài bản để có thể tổ chức các hoạt động âm nhạc mang tính giáo dục cao như:

 • bia_1_copy

  LCM Piano căn bản

  KHÓA HỌC PIANO CĂN BẢN Giáo trình: LCM  (London College of Music - University of West London) Độ tuổi: 6 tuổi trở lên Thời gian học: 18 tháng / 2 level

 • Khóa học đàn piano nâng cao

  Giáo trình:  LCM (London College of Music - University of West London) Độ tuổi: Đã hoàn thành Step 2 Thời gian học: 8 Grades - 9 tháng/1 grade

Hòa tấu trong học đường

270_TIEU_HOC

HÒA TẤU TRONG HỌC ĐƯỜNG Là chương trình giúp các trường học mở các khóa đào tạo nhạc cụ có bài bản để có thể tổ chức các hoạt động âm nhạc mang tính giáo dục cao như:

Đọc tiếp…

LCM Piano căn bản

bia_1_copy

KHÓA HỌC PIANO CĂN BẢN

Giáo trình: LCM  (London College of Music – University of West London)

Độ tuổi: 6 tuổi trở lên

Thời gian học: 18 tháng / 2 level

Đọc tiếp…

Khóa học đàn piano nâng cao

Giáo trình:  LCM (London College of Music – University of West London)

Độ tuổi: Đã hoàn thành Step 2

Thời gian học: 8 Grades – 9 tháng/1 grade
Đọc tiếp…Từ Khóa: dan guitar taylor, dan guitar fender, dan guitar dien, hoc dan guitar