0909808613

LCM Piano căn bản

KHÓA HỌC PIANO CĂN BẢN

Giáo trình: LCM  (London College of Music – University of West London)

Độ tuổi: 6 tuổi trở lên

Thời gian học: 18 tháng / 2 level


Piano căn bản là chương trình piano theo tiêu chuẩn trình độ quốc tế của London College of Music – University of West London. Mỗi trình độ có chứng chỉ LCM từ căn bản đến trung cấp và đại học.


Trình độ Căn bản


– Bao gồm Step 1 và Step 2.

– Thời gian: 9 tháng / một Stepbia_1_copy
 

Sau khi học xong một khung trình độ, học viên có thể đăng kí dự thi để nhận văn bằng của LCM do LCM EXAMINATION – Hội Đồng Khảo Thí Âm Nhạc thuộc Đại học West LonDon tổ chức định kỳ hằng năm với 3 kỳ thi:

+ Kỳ thi mùa Xuân (tháng 3 – 4)

+ Kỳ thi mùa Hè (tháng 6 – 8)

+ Kỳ thi mùa Đông (tháng 11 – 12)


Giá trị chứng nhận và văn bằng của LCM


+ Được Văn Phòng Quản Lý Chất Lượng và Khảo Thí Quốc Gia Anh công nhận và bảo đảm


+ Một Grade hoặc mỗi Diploma của LCM đều tương đương với những trình độ được quy định trong Khung Trình Độ và Tín Chỉ quốc gia


+ Có giá trị khi đăng ký vào các trường và Đại học tại Anh. Từ Grade 6 trở đi, khi đăng ký vào các Đại học, sẽ được miễn giảm một số tín chỉ theo chuyên ngành của chứng nhận


+ Các nước Âu Mỹ đã ký một Công ước công nhận bằng cấp của nhau, vì vậy bằng cấp của LCM có giá trị quốc tế


+ Hội Đồng Khảo Thí LCM có truyền thống uy tín lâu đời (1887) và có mạng lưới các Trung Tâm Khảo Thí trên toàn thế giới, nên bằng cấp của LCM là một trong những bằng cấp được quốc tế nhìn nhận


+ Hội Đồng Giám Khảo LCM bao gồm những Giáo sư có học vị cao và uy tín trên toàn thế giới


Sau khi học xong khung trình độ LCM căn bản, học viên có thể tiếp tục học nâng cao lên khung trình độ LCM trung cấp với độ khó về kiến thức và thực hành.

 

>> Chương trình đào tạo LCM Piano Trung cấp

 

Từ Khóa: dan guitar taylor, dan guitar fender, dan guitar dien, hoc dan guitar