0909808613

  • Hình ảnh học thử Piano cho trẻ 3-5 tuổi

    Chương trình học thử Piano dành cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi đã bắt đầu từ ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2013, qua buổi học đầu tiên, phương pháp dạy Piano Kawai music School thực sự làm các bé thích thú.

Hình ảnh học thử Piano cho trẻ 3-5 tuổi

Chương trình học thử Piano dành cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi đã bắt đầu từ ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2013, qua buổi học đầu tiên, phương pháp dạy Piano Kawai music School thực sự làm các bé thích thú.

Đọc tiếp…

« 1 2


Từ Khóa: dan guitar taylor, dan guitar fender, dan guitar dien, hoc dan guitar