0909808613

Sheet piano: Song for a stormy night

“Song for a stormy night” là ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc Secret Garden nằm trong album “Inside I’m singing”


The rain beats hard at my window
While you, so softly do sleep
And you can’t hear the cold wind blow
You are sleeping so deep


Với giai điệu buồn và tuyệt đẹp “Song for a stormy night” cho đến bây giờ vẫn còn sống động và trường tồn mãi trong lòng người yêu âm nhạc


Sheet piano: Song for a stormy night


Từ Khóa: dan guitar taylor, dan guitar fender, dan guitar dien, hoc dan guitar